REGULAMENT DE ARBITRAJ PENTRU COMPETIŢIILE DE KARATE

KATA / KUMITE

 REGULAMENT ORGANIZATORIC

REVIZUIT ianuarie 2020

PARTEA A: REGULI GENERALE DE CONCURS

 

CAPITOLUL I – ARBITRAJUL

 

ARTICOLUL 1: Arbitrii

Arbitrul Şef, Arbitrul de Centru (Shushin), Arbitrii Judecători (de colţ) (Fukushin), Arbitrul Supraveghetor (Kansa) şi Arbitrii de Masă

 • Arbitrul Şef este numit de Comitetul Director (Comitetul Executiv) al SKDUN.
 • La nevoie, Comitetul Executiv  SKDUN  poate adopta alte sisteme.

 

ARTICOLUL 2: Obligaţiile Arbitrilor

Arbitrul Şef, Arbitrul de Centru (Shushin), Arbitrii Judecători (de colţ) (Fukushin), Arbitrul Supraveghetor (Kansa) şi Arbitrii de Masă vor ţine cont de următoarele aspecte:

 • Trebuie să fie obiectivi, imparţiali şi corecţi.
 • Trebuie să se comporte cu demnitate şi să arate respect faţă de competitori şi alte oficialităţi.
 • Gesturile lor din timpul probelor pe care le arbitrează trebuie să fie viguroase, agile, distinse, rapide şi precise şi trebuie să aibe o atitudine adecvată pentru un oficial SKDUN.
 • Arbitrul de Centru, Arbitrii Judecători (de colţ), Arbitrul Supraveghetor şi Arbitrii de Masă trebuie să-şi concentreze întreaga atenţie asupra probei, să monitorizeze cu atenţie fiecare concurent şi să arbitreze corect fiecare acţiune a concurenţilor. În timpul probei, nu au voie să converseze cu alte persoane în afară de Arbitrul Şef, ceilalţi arbitri şi de concurenţi.

 

ARTICOLUL 3: Drepturile şi obligaţiile Arbitrului Şef

Arbitrul Şef:

 • Are responsabilitatea finală a tuturor hotărârilor.
 • Va fi responsabil pentru desfăşurarea competiţiei în conformitate cu prezentele Reguli de Competiţie şi, în cazul survenirii oricărui incident neobişnuit, îşi va baza decizia pe acestea.
 • Numeşte Arbitrul de Centru, Arbitrii de Colţ, Arbitrii Supraveghetori şi Arbitrii de Masă înaintea competiţiei.
 • În cazul în care este necesară înlocuirea unuia dintre aceştia în timpul desfăşurării probei, Arbitrul Şef va opri imediat proba şi va alege un înlocuitor cât se poate de repede.
 • Trebuie consultat ori de câte ori un Arbitru are probleme în luarea unei decizii.

 

ARTICOLUL 4: Drepturile şi obligaţiile Arbitrului de Centru

Arbitrul de Centru:

 • Conduce desfăşurarea probelor, inclusiv începerea şi încheierea acestora.
 • Anunţă decizia comisiei de arbitri.
 • Explică, dacă este cazul, motivele luării deciziei respective
 • Anunţă greşelile.
 • Emite avertismente (înainte, în timpul sau după desfăşurarea probei).
 • Impune alte acţiuni disciplinare (exclude sau suspendă un concurent din competiţie-cu acordul Arbitrului Sef).
 • Se consultă cu Arbitrii de Colţ.
 • Decide victoria prin majoritate pe baza mesei de arbitri (Anexa III).
 • Prelungeşte durata probei.

 

ARTICOLUL 5: Drepturile şi Obligaţiile Arbitrilor de Colţ şi ale Arbitrului în Oglindă

 • Arbitrii de Colţ vor avea dreptul să:
 1. Asiste Arbitrul Central
 2. Îşi exprime opinia cu privire la diferite situaţii.
 3. Semnaleze opinia cu privire la evoluţia şi desfăşurarea probelor prin intermediul steagurilor, mâinilor şi/sau fluierului.
 4. Îşi exercite dreptul de vot privind deciziile probelor.
 • Arbitrii Judecători vor observa cu maximă atenţie acţiunile concurenţilor din câmpul lor vizual. În următoarele situaţii, vor anunţa imediat Arbitrul Central prin intermediul fluierului sau steagului, exprimându-şi corect opinia.
 1. Atunci când observă rănirea sau accidentarea unui concurent înainte ca Arbitrul Central să observe acest lucru.
 2. Atunci când percep o acţiune despre care consideră că ar trebui punctată ca Ippon sau Waza-ari.
 3. Atunci când un concurent este pe cale să comită sau a comis o acţiune şi/sau o tehnică interzisă.
 4. Atunci când ambii concurenţi sau doar unul dintre aceştia a depăşit suprafaţa de concurs.
 5. În toate celelalte cazuri când este necesar să atenţioneze centralul.
 • Fiecare arbitru va evalua continuu performanţele sportivilor, formându-şi o părere obiectivă şi independentă.
 • Atunci când Arbitrul de Centru strigă „Hantei”, fiecare Arbitru Judecător îşi va exprima opinia în modalitatea specificată. În cazul unei diferenţe de opinii între Arbitrul de Centru şi Arbitrii Judecători cu privire la un anumit aspect, Arbitrul Judecător poate, împreună cu ceilalţi Arbitri Judecători, să se opună deciziei Arbitrului de Centru. În orice caz decizia, se va hotărî pe baza majorităţii.

 

ARTICOLUL 6: Masa de arbitraj: Arbitru Supraveghetor (Kansa), Scorer, Cronometror, Crainic

 • Vor fi numiţi un Scorer, un Cronometror şi un Crainic pentru Masa de Arbitraj.

 

 • Arbitrul Supraveghetor (Kansa) al Mesei de Arbitraj
 1. Este responsabil pentru rezultatul oficial al probei.
 2. Trebuie să se asigure că regulamentul SKDUN este respectat şi poate oferi indrumări.
 3. Poate întrerupe meciul folosindu-şi fluierul cand sesisează o încălcare a regulamentului sau cand un antrenor înregistrează o contestatie oficială
 4. Poate participa în comisia de arbitraj a unei suprafete numai cand se ia în calcul o decizie „Hansoku Make” , sau cand Arbitrul Central „Shushin” îi cere îndrumare.
 5. Poate cere explicaţii comisiei de arbitraj pentru a clarifica o anumită situaţie

 

ARTICOLUL 7: Termeni şi semne

Termenii şi semnele care vor fi utilizate de Arbitri în decursul unei probe sunt specificate în Anexa I.

 

ARTICOLUL 8: Semnale

 • Semnalele executate de Arbitrii de Colţ cu steagul şi/sau cu fluierul în decursul unei probe sunt specificate în Anexa II.
 • Semnalele din fluier utilizate de Arbitri au următoarele înţelesuri:
 1. Lung/normal + scurt/puternic = Hantei.
 2. Scurt/puternic = semnalul pentru coborârea steagurilor sau a Tabelelor de Scor.

 

ARTICOLUL 9: Decizii

 • Când arbitrul de centru acordă o decizie in baza semnalelor date de arbitrii judecători de colţ, decizia va fi guvernată de regulile din Anexa III.
 • Orice problemă în legătură cu deciziile, care nu sunt tratate în prezentul regulament, vor fi discutate între arbitri, iar decizia va fi transmisă Arbitrului Sef. Toţi oficialii vor fi anunţaţi de aceste decizii şi se va face un anunţ public.

 

 

                       CAPITOLUL II – PROBLEME GENERALE

 

ARTICOLUL 1: Dimensiunile suprafeţelor de concurs

 • Kumite: Dimensiunile suprafeţelor de concurs vor fi in principiu de 8 x 8 metri, cu o margine de siguranţă de 1 metru. Sunt preferabile suprafeţele tatami.
 • Kata: Dimensiunea suprafeţei va fi suficient de mare incât concurenţii să nu intâmpine niciun obstacol in timpul desfăşurării exerciţiului. Suprafeţele de lemn sunt preferabile.
 • Spaţiul de concurs va fi încadrat şi limitat.

Kumite and Kata: vezi Anexa IV

 

 

 

ARTICOLUL 2: Ţinuta si echipamentul sportivilor

 • Concurenţii vor purta o uniformă Karate-Gi curată, albă, fără înscrisuri. O emblemă naţională sau a asociaţiei poate fi aplicată şi, dacă se cere, un număr de identificare.
 • În probele de Kumite şi în sistemul de steaguri Kata, unul dintre concurenţi va purta, pentru identificare, o centură (Obi) roşie, iar celălalt o centură (Obi) albă.
 • Concurenţii vor avea unghiile scurte şi nu vor purta obiecte metalice sau de altă natură care ar putea răni adversarul.
 • Concurentul nu are voie să poarte bandaje sau suporturi, decât cu permisiunea Medicului de Concurs / echipajului de Prim Ajutor numit.
 • Pentru echipamentele de protecţie se aplică următoarele reguli:
 1. Protecţiile pentru pumni sunt obligatorii în toate probele de Kumite (exceptie fac probele de Kihon Ippon Kumite si Sanbon Kumite)
 2. Protecţiile pentru gambă/gleznă sunt interzise.
 3. Protecţiile dentare sunt obligatorii în Kumite – pentru toţi concurenţii (exceptie fac probele de Kihon Ippon Kumite si Sanbon Kumite). Acestea trebuie sa fie albe sau transparente.
 4. Protecţiile inghinale sunt optionale pentru concurenţii Kumite de sex masculin; nepurtarea acestora se face pe propria raspundere – in caz de accidentare se penalizeaza atat sportivul care a lovit (tehnica interzisa, daca este cazul), cat si sportivul care nu s-a protejat (mubbobi) !!!
 5. Protecţiile pentru piept sunt obligatorii în Kumite feminin (exceptie fac probele de Kihon Ippon Kumite si Sanbon Kumite)
 6. Ochelarii nu sunt permişi în Kumite. Pot fi purtaţi în Kata. Pentru probele de kumite sunt acceptati ochelarii speciali, omologati pentru sporturile de contact.
 7. Lentilele de contact moi pot fi purtate pe riscul concurenţilor
 8. Castile de protectie pot fi purtate de catre orice concurent in orice proba de kumite.
 • Toate echipamentele de protecţie trebuie aprobate de Consiliul Executiv al SKDUN (vezi Anexa V).

 

ARTICOLUL 3: Uniforma oficială

 • Arbitrii trebuie să poarte uniforma oficială impusă de Consiliul Executiv al SKDUN. Uniforma trebuie purtată la toate competiţiile, cursurile şi examinările.Uniforma reprezentanţilor oficiali este compusă din:
 1. Sacou de culoare bleumarin
 2. Camasa de culoare alba
 3. Cravata cu insemnele asociatiei
 4. Pantaloni de culoare gri deschis
 5. Ciorapi de culoare bleumarin sau negri
 6. Pantofi negri

 

 • Concurenţii:
 1. Concurenţii vor purta o uniformă Karate-Gi curată, albă, fără înscrisuri.
 2. Poate fi purtată emblema naţională.
 

 

În cazul concurentelor se permite purtarea unui tricou alb simplu pe sub jachetă,

 1. Jacheta, atunci când este strânsă în jurul taliei cu ajutorul centurii (Obi), trebuie să aibă lungimea astfel încât să acopere şoldurile.
 2. Mânecile jachetei trebuie să ajungă cel puţin până la jumătatea antebraţului dar trebuie sa lase liberă în permanenţă încheietura. Mânecile pot fi suflecate în interior, dacă nu există risc de rănire dar nu se va opri meciul dacă acestea se desfac, în acest caz se va emite un avertisment. La 3 astfel de avertismente concurentul va fi descalificat
 3. Pantalonii trebuie să acopere cel puţin două-treimi din gambă si trebuie să lase liberă în permanenţă încheietura. Pantalonii pot fi suflecaţi în interior, dacă nu există risc de rănire dar nu se va opri meciul dacă aceastia se desfac, în acest caz se va emite un avertisment. La 3 astfel de avertismente concurentul va fi descalificat
 4. Centura (Obi) trebuie să fie îndeajuns de lungă încât să rămână aproximativ 15 cm. suplimentari la ambele capete după ce a fost legată corespunzător în jurul taliei.
 5. Fiecare concurent trebuie să aibă părul curat şi tuns astfel încât să nu împiedice desfăşurarea corespunzătoare a probei (părul lung trebuie legat / împiedicat să se mişte excesiv)
 6. Hachimaki (bentiţele) sunt interzise. Vor fi permise totuşi cele purtate din considerente religioase, având însă în vedere siguranţa concurenţilor.

 

 • Antrenorii:

Antrenorul va purta permanent în timpul competiţiei un karate-gi sau un costum de sport cu emblemă de identificare.

Oficialii SKDUN şi Directorul Competiţiei pot elimina orice oficial sau concurent care nu respectă acest regulament.

 

ARTICOLUL 4: Personal

 • Directorul/Comitetul Competiţiei:

Directorul turneului este numit de către Consiliul Executiv al SKDUN. El va guverna conducerea şi desfăşurarea competiţiei, neintervenind însă în problemele de arbitraj. Va fi asistat de celelalte cadre ale competiţiei.

 • Doctorul competiţiei:

Doctorul competiţiei este numit de Consiliul Executiv al SKDUN. El va supraveghea toate problemele medicale în timpul competiţiei.

 • Echipajul de prim ajutor:

Echipajul de prim ajutor va fi pregătit să acţioneze în caz de accident sau boală, eventual ajutând Doctorul.

 • Echipe de Securitate / Bariere pentru Tatami. Ţin sub control concurenţii, spectatorii şi antrenorii / managerii

 

ARTICOLUL 5: Echipamentul de concurs

Echipamentul pus la dispoziţie de Organizatorul Turneului vor fi următoarele:

 1. Steaguri (roşii şi albe, 5 perechi pentru fiecare suprafaţă de concurs).
 2. Tabele de scor (5 pe suprafaţă de concurs).
 3. Echipamente de înregistrare (fişe de concurs, tabele de inregistrare, stilouri, calculatoare etc.)
 4. Cronometre şi dispozitive de semnalat sonor timpul.
 5. La nevoie, bandă pentru marcaje pe podea pentru delimitarea suprafeţei / poziţii şi tatami adecvate, sigure (în special pentru evenimente de kumite)

Nota: Este obligatia concurentilor sa aiba centuri rosii, respectiv albe, pentru probele de kata (tur preliminar) sau kumite.

 

ARTICOLUL 6: Contestaţiile si revizuire de decizii

 • Concurentul

Concurenţii nu pot contesta personal decizia comisiei de arbitraj.

 • Antrenorul

Când se crede că o decizie a comisiei de arbitraj a încălcat regulile concursului sau prezentul regulament, antrenorul sportivului implicat poate contesta decizia la arbitrul şef imediat după ce a fost detectată.

 • Arbitrul Şef

La primirea unei contestaţii faţă de o decizie din partea unui Antrenor sau a unei echipe din care face parte concurentul, Arbitrul Şef va analiza personal plângerea şi poate solicita explicaţii de la ceilalţi Arbitri. În cazul în care constată că decizia a fost incorectă, poate cere comisiei de arbitraj să-şi revizuiască decizia.

4)        Câştigătorul

Pentru a evita erorile, câştigătorul fiecărei probe trebuie să-şi confirme victoria la masa de arbitraj înainte de a părăsi zona de concurs. Aceasta este responsabilitatea concurentului

 

ARTICOLUL 7: Răniri şi accidente în timpul probelor

 • In cazul rănirii unui concurent, arbitrul de centru trebuie să oprească imediat desfăşurarea probei să verifice rana concurentului şi, în acelaşi timp, să cheme Doctorul de Competiţie. Tratarea rănii nu poate întârzia semnificativ proba.
 • În cazul în care un concurent care a suferit o rană minoră, care nu este suficient de gravă pentru a-l împiedica să continue, refuză să continue proba sau cere permisiunea să renunţe la probă, va fi declarat învins AKA / SHIRO „NO KIKEN” AKA/SHIRO „NO KACHI”.
 • In cazul unei răniri sau a mai multora, sustinute in timpul unei probe de kumite din motive care nu pot fi imputate nici unui concurent, care împiedică unul dintre concurenţi să continue sau în cazul în care ambii concurenţi sunt răniţi în acelaşi timp din vina amândurora, concurentul care va renunţa să continue proba va fi declarat invins. În cazul în care ambii concurenţi renunţă şi motivele care au provocat rănile nu pot fi imputate nici unui concurent, proba va fi decisă prin Hantei.
 • In cazul in care un concurent este incapabil să continue meciul datorită unei răniri sau oricăror alte motive fizice, pe baza sfatului doctorului turneului, arbitrul de centru va incheia meciul şi va suspenda concurentul rănit din concurs. Dacă rănirea este atribuită exclusiv adversarului său, el va fi declarat câştigător. Dacă rănirea nu este cauzată exclusiv de adversarul sau, el va fi declarat invins.
 • Un concurent care câştigă un meci prin descalificarea adversarului său pentru cauzare de răni, nu poate lupta din nou in competitie fară permisiunea doctorului.
 • Doctorul turneului este singurul care poate lua decizii privind toate problemele legate de răniri, accidente sau condiţia fizică a concurenţilor.

 

ARTICOLUL 8: Retragerea

Un concurent care este incapabil să continue competiţia din alte motive decât cele de rănire sau cere permisiunea să renunţe la probă, va fi declarat învins.

 

ARTICOLUL 9: Alte probleme generale

 • In cazul ivirii unei situatii care nu este prevăzută in aceste reguli, sau in cazul in care există o indoiala cu privire la aplicabilitatea acestor reguli faţă de situaţia dată, Arbitrul Supraveghetor al Mesei de Arbitraj, Arbitrii de Colţ, Arbitrul de Centru şi Arbitrul Şef se vor consulta între ei pentru a găsi soluţia optimă.

Toţi oficialii vor fi anunţaţi despre aceasta şi se va face un anunţ public.

 • Toţi Karate-ka, indiferent dacă sunt concurenţi (inclusiv Antrenori, Manageri sau orice persoane care au legătură cu concurentul), Arbitri sau alţi oficiali, trebuie să respecte valorile Karate-Do, şi anume Bun Caracter, Sinceritate, Efort, Politeţe şi Autocontrol.
 • Orice comportament care dăunează reputaţiei Karate-ului (inclusiv cel al Antrenorilor, Managerilor şi al oricăror persoane care au legătură cu concurentul), poate duce la sancţionarea sau la descalificarea concurentului şi / sau a echipei.

Directorul Turneului va desemna un loc pentru Antrenor lângă suprafaţa de concurs.

 • Pentru buna desfasurare a probelor , accesul antrenorilor, managerilor nu va fi permis in zona meselor de arbitraj. Nerespectarea acestei reguli atrage dupa sine :
 1. Sanctiuni asupra persoanelor implicate (obligativitatea de a ramane in tribuna)
 2. Sanctiuni asupra sportivilor clubului respectiv (penalizarea urmata de descalificarea acestora).

Nota: Orice comportament agresiv (atat verbal cat si fizic) al antrenorilor privind colegii antrenori sau arbitri, va fi sanctionat cu interzicerea timp de 6 luni a accesului in zona competitionala.

 • Fisele de inscriere in competitii vor fi trimise cu max 7 zile inainte de data concursului. In urmatoarele 2 zile mai sunt permise mici modificari (adaugare/scoatere de pe lista a unor sportivi).

PARTEA B : REGULI PENTRU CONCURSURILE DE KUMITE ŞI KATA

CAPITOLUL I – REGULILE PROBEI DE KUMITE

 

ARTICOLUL 1: Tipuri de probe

Tipurile de probe vor fi următoarele:

 • Probă individuală:

Proba individuală poate fi „Shobu Ippon”, „Shobu Nihon” sau „Shobu Sanbon”.

De exemplu, „ShobuSanbon”, proba de trei puncte, este o probă în care participanţii încearcă să obţină trei puncte înaintea adversarului, în limita de timp.

 

 • Proba de echipe:
 1. Numărul persoanelor incluse intr-o echipă (masculin şi feminin) va fi de 3+1 rezervă sau 5 + 2 rezerve.

Unei echipe i se va permite sa participe doar când este formată din minimum doi/trei competitori.

 1. Înaintea fiecărui meci de echipe, un reprezentant al echipei trebuie să înmâneze mesei oficiale o listă oficială care conţine numele şi ordinea de luptă a membrilor echipei. Ordinea de luptă poate fi schimbată pentru fiecare tur in parte, dar odată anuntată este definitivă.

Folosirea unei rezerve reprezintă o schimbare în ordinea de luptă.

 1. c) Luptele între membrii individuali ai fiecărei echipe vor fi susţinute în ordinea prestabilită.
 2. d) Echipa câştigătoare a probei de echipe va fi decisă pe baza meciurilor individuale.

e)Criteriile de decidere a echipei câştigătoare, pe baza numărului de victorii in meciurile individuale, sunt următoarele (in ordinea inversă a importanţei):

 • Numărul de victorii.
 • Numărul de victorii Ippon
 • Numărul de Waza-ari
 • Numărul de victorii în urma unei decizii „Hansoku Make”
 1. h) Atunci când cele două echipe sunt la egalitate în baza metodelor de decizie de mai sus, decizia se va lua pe baza rezultatului unui extrameci (EnchoSen) în care luptă câte un reprezentant din fiecare echipă. În cazul în care extrameciul se termină cu egalitate, va avea loc o prelungire (SaiEnchoSen). Prelungirile EnchoSen şi SaiEnchoSen, toate punctele şi sancţiunile acordate se reportează. Cea de-a treia (ultima) prelungire va fi decisă de primul care punctează (moarte subită Sakidorishobu / SaiShiai).Dacă tot nu se ajunge la un rezultat, decizia va fi luată de comisia de arbitraj.

 

ARTICOLUL 2: Începerea, întreruperea şi încheierea meciurilor

 • Începerea: la începutul probei de Kumite, Arbitrul de Centru se află la marginea zonei de concurs. În stânga şi în dreapta acestuia se află Arbitrii Judecători. După saluturile oficiale între concurenţi şi Comisia de Arbitraj (Shomen ni Rei – Shimpan ni Rei – Otagai ni Rei), Arbitrul Central face un pas în faţă.
 • Arbitrul Central şi Arbitrii de Colt îşi ocupă locurile.

Proba începe când Arbitrul Central anunţă „Shobu ****** Hajime”.

 • Întreruperea: prin anunţul „Yame”, Arbitrul întrerupe temporar proba şi ordonă concurenţilor să se întoarcă la poziţiile iniţiale.

La reluarea probei, Arbitrul anunţă „Tsuzukete Hajime”.

 • Cronometrorul va emite semnale prin intermediul gongului sau soneriei pentru a indica Atoshibaraku, ultimele 30 de secunde, (un semnal) şi expirarea timpului (două semnale).
 • Încheierea: după oprirea meciului, Arbitrul va încheia meciul anunţând „Yame Soremade”. După saluturile oficiale între concurenţi şi Comisia de Arbitraj (Otagai ni Rei – Shomen ni Rei), meciul este considerat încheiat.
 • Toate punctele si penlizarile se vor reporta in prelungire.

 

ARTICOLUL 3: Durata meciului

Durata unui meci va fi de 2 minute (timp efectiv), şi de 3 minute pentru finalele la seniori individual.

Înaintea Turneului, SKDUN Comitetul Executiv poate modifica durata meciurilor.

 

ARTICOLUL 4: Prelungiri

 • În eventualitatea unei egalităţi într-un meci individual, va exista o prelungire (Encho-Sen). Toate punctele şi sancţiunile acordate se reportează în acest meci.
 • În cazul unei alte egalităţi, va exista o prelungire suplimentară (SaiEncho-Sen). Toate punctele şi sancţiunile acordate se reportează în acest meci.
 • Cea de-a treia prelungire a meciului va fi decisă de primul care punctează, Sakidori Shobu / SaiSaiShiai (moarte subită). In acest caz, meciul porneste de la scor nul si toate sanctiunile anterioare se anuleaza.
 • În cazul în care tot nu se obţine un rezultat, comisia de arbitraj trebuie să ia o decizie, pe baza meciului şi a prelungirilor.

 

ARTICOLUL 5: Victorie sau înfrângere

Victoria sau înfrângerea se va hotărî pe baza următoarelor:

 1. Scorul
 2. Victorie prin decizie
 3. Înfrângere din cauza penalizarilor / greselilor
 4. Descalificare

 

ARTICOLUL 6: Zonele în care se poate puncta

 • Zonele în care se poate puncta se vor limita la:
 1. Cap
 2. Faţă
 3. Gât ( mai putin partea frontala)
 4. Abdomen
 5. Piept
 6. Lateral
 7. Spate (mai puţin umerii).
 • Un procedeu tehnic valid executat simultan cu semnalarea încheierii meciului prin clopoţel va fi punctat. Atacul, chiar dacă este efectiv, executat după semnalarea încheierii meciului prin clopoţel si anuntul „Yame” nu va fi punctat şi nu va fi luat în calcul la decizie.
 • Jogai: Procedeele executate în afara suprafeţei de concurs vor fi nule. Totuşi, în cazul în care concurentul care execută procedeul se afla în limitele suprafeţei de concurs la momentul executării procedeului, acesta va fi considerat valabil. Momentul în care se strigă „Yame” este util pentru a aprecia dacă a avut loc Jogai.

 

 Exemplu: Dacă Aka execută un procedeu reuşit şi iese imediat după, Yame ar trebui să aibe loc la momentul punctării. Astfel, ieşirea are loc în afara timpului de meci şi nu poate fi penalizată. În cazul în care încercarea de punctare a lui Aka nu are succes, nu se va striga Yame şi se va înregistra Jogai. În cazul în care Shiro iese imediat după ce Aka punctează cu un atac reuşit, Yame are loc odată cu punctul şi nu se înregistrează Jogai pentru Shiro. În cazul în care Shiro iese sau a ieşit odată cu înregistrarea punctului lui Aka (Aka rămânând în limitele suprafeţei de luptă), atunci se va acorda atât punct pentru Aka, cât şi Jogai pentru Shiro.

 • Procedeele de aceeaşi valoare executate simultan de ambii concurenţi nu for fi punctate (Aiuchi).

Caz rar – un procedeu este invariabil superior – evaluaţi corespunzător.

 

ARTICOLUL 7: Criterii pentru acordarea de Ippon sau Waza-ari

 • Ippon se acordă în baza următoarelor condiţii:

Atunci când un procedeu exact şi puternic, recunoscut ca decisiv, este aplicat în zonele de punctare valabile în următoarele condiţii:

 1. formă corectă
 2. atitudine corectă
 3. vigoare puternica
 4. zanshin
 5. sincronizare
 6. distanţă corectă.
 • Procedeele efective executate în următoarele condiţii vor fi punctate cu Ippon:
 1. Atacurile efectuate in sincron cu deplasarea adversarului către cel care punctează.
 2. Atacurile efectuate imediat ce adversarul a fost dezechilibrat de către atacator.
 3. Când se utilizează o combinaţie de atacuri succesive şi efective.
 4. Pentru utilizarea combinatiilor de tehnici tsuki şi geri.
 5. Pentru utilizarea combinatiilor de a tehnici tsuki / geri şi nage efective.
 6. Când adversarul şi-a pierdut spiritul de luptă şi s-a întors cu spatele la atacator (mubobi).
 7. Atacuri efective aplicate în părţile lipsite de apărare ale adversarului
 • Waza-ari se acordă pentru procedee aproape comparabile cu cele necesare pentru a obţine Ippon. Comisia de arbitraj trebuie să caute Ippon în primă instanţă şi să acorde Waza-ari numai în cea de-a doua instanţă.

 

ARTICOLUL 8: Criterii de decizie (Hantei)

 • În lipsa unei victorii la puncte sau a unei înfrângeri din cauza descalificării (Hansoku) sau retragerii (Kiken), pe durata meciului, decizia (Hantei) se ia pe baza următoarelor considerente:
 1. Dacă au existat Waza-ari/lppon.
 2. Dacă au existat avertismente.
 3. Numărul ieşirilor din suprafaţă.
 4. Calitatea atitudinii de luptă.
 5. Abilităţile şi îndemânarea.
 6. Gradul de hotărâre şi spiritul combativ.
 7. Numărul de ofensive.
 8. Calitatea strategiei folosite.
 • Dacă un concurent a punctat cel puţin un Waza-ari în plus faţă de adversarul său, va fi declarat automat câştigător (Kachi). Arbitrul Central nu va cere „Hantei”
 • Dacă un concurent a punctat cel puţin un Waza-ari şi în plus faţă de adversarul său are un Chui, se va striga Hantei. Decizia poate fi Kachi pentru concurentul cu un Waza-ari în plus sau Hikiwake.
 • In caz de egaliate la puncte, dacă un concurent are un Chui, se va striga Hantei. Decizia poate fi Kachi pentru adversar sau Hikiwake.

 

ARTICOLUL 9: Acţiuni şi tehnici interzise

Următoarele acţiuni şi tehnici sunt interzise:

 • Atacuri necontrolate.
 • Tehnicile care fac contact excesiv cu zona de punctare atacată.
 • Atacuri asupra membrelor superioare sau inferioare.
 • Tehnici cu palma deschisă la faţă, Empi Uchi, Hiza Geri şi Atama Uchi
 • Atacuri în zona inghinală.
 • Atacuri la articulaţia şoldului, genunchiului, gleznei şi la tibie
 • Prizele care nu sunt urmate imediat de aplicarea unei tehnici, prinderea sau contactul corporal inutil asupra adversarului.
 • Aruncările periculoase
 • Tragerea de timp.
 • Orice comportament nesportiv, cum ar fi abuzurile verbale, provocările sau declaraţiile inutile.
 • Orice comportament care dăunează reputaţiei Karate-ului (inclusiv cel al Antrenorilor, Managerilor şi al oricăror persoane care au legătură cu concurentul).
 • Lipsa de respect pentru propria siguranţă (Mubobi).
 • Orice acţiuni lipsite de respect sau care nu sunt necesare sunt interzise.
 • Acţiunile şi reacţiile exagerate (de exemplu, simularea rănirii) sunt interzise şi vor fi penalizate.

 

ARTICOLUL 10: Penalizări şi descalificare

 • Când un concurent este pe cale sau deja a comis o faptă interzisă, centralul va da un avertisment sau o penalizare ( intentia se penalizeaza).
 • Când un concurent evită lupta, centralul va da un avertisment sau o penalizare.
 • În caz că un concurent afişează o lipsă de consideraţie pentru propria sa siguranţă, centralul va da un avertisment sau o penalizare.
 • În caz că un concurent, după ce a fost odată avertizat, repetă acte similare sau fapte care încalcă regulile, centralul poate anunţa înfrângerea in baza penalităţilor deja acumulate.
 • Sportivii descalificati pentru lovire excesiva, care cumuleaza mai mult de 2 astfel de sanctiuni in decurs de 6 luni , va fi suspendat din activitatea competitionala timp de 6 luni, fara a avea dreptul de a prticipa la urmatorul campionat European / Mondial.
 • Când un concurent comite o fapta din următoarele cazuri, centralul va anunţa înfrângerea concurentului în cauză: (Shikkaku)
 1. sfidarea comenzilor centralului.
 2. dacă un concurent işi pierde cumpătul intr-o asemenea masură încat Arbitrul de Centru consideră că acesta devine un pericol pentru el sau pentru adversarul său.
 3. dacă o fapta sau faptele concurentului sunt considerate drept răuvoitoare, încălcând intenţionat regulile ce le interzic
 4. alte fapte considerate încălcări ale regulilor meciului.

Nota: Când un concurent este penalizat cu „Shikkaku” el va fi descalificat din toate probele concursului, inclusiv probele pe echipe şi cele individuale. Acesta nu are dreptul de a participa la nicio competitie oficiala timp de 6 luni si nici la urmatorul Campionat European/ Mondial.

 • Avertismentele şi penalizările sunt următoarele:
 1. avertisment privat: Atenai (fără penalizare, Keikoku).
 2. avertisment oficial: Hansoku Chui.
 3. descalificare: Hansoku. (Make)
 • Dacă un concurent iese din suprafaţa de luptă intenţionat: Jogai.

Trebuie analizat dacă respectivul concurent evită lupta intenţionat prin ieşirea din suprafaţă sau este obligat să iasă de adversar.

 1. La prima ieşire, concurentul va primi un avertisment privat (Jogai keikoku).
 2. La a doua ieşire, concurentul va primi un avertisment oficial (Jogai Chui).
 3. La a treia ieşire, concurentul va fi descalificat (Jogai Hansoku).

 

 • Orice comportament neadecvat al persoanelor care au legătură cu concurentul, cum ar fi Antrenorul, Managerul, susţinătorii etc., poate duce la descalificarea concurentului şi/sau a echipei.

 

 • Nu se vor acumula sancţiunile în cazul:
 1. Atenai, Chui, Hansoku.
 2. Jogai, Jogai Chui, Jogai Hansoku.
 • Penalizările trebuie urmate de o creştere a severităţii penalizării impuse (cu excepţia Atenai).
 • Nu se vor acorda puncte în cazul în care concurentul îşi răneşte adversarul, chiar şi superficial; exceptie face cazul în care concurentul, pe toata durata execuţiei, a facut tot posibilul să controleze puterea tehnicii şi cel rănit a contribuit semnificativ la accidentarea sa.
 • Niciun antrenor nu isi va arbitra proprii sportivi la centru. Nerespectarea acestei reguli atrage dupa sine descalificarea sportivului respectiv.
 • Sportivii inscrisi la categorii de varsta / greutate necorespunzatoare cu realitatea vor fi imediat descalificati din probele respective.
 • Antrenorii, managerii care nu vor respecta regulamentul in ceea ce priveste comportamentul nesportiv, care vor provoca certuri si discutii agresive, vor fi sanctionati cu “Shikaku” ( nu vor mai avea acces in sala, ci numai in tribuna).

 

Nota: In cazul categoriilor de copii unde se lupta in sistem Shobu Ippon si contactul Jodan este total interzis, daca o tehnica este executata cu maxim de control dar totusi atinge foarte usor adversarul, tehnica nu va fi punctata dar nici nu va fi penalizata.

 

 

 

                                               CAPITOLUL II – REGULILE COMPETIŢIEI DE KATA

 

 

ARTICOLUL 1: Tipuri de probe

 • Tipurile de probe vor fi:
 1. Probă individuală.
 2. Probă de echipă.
 • Sistemele pentru probele individuale şi probele de echipe vor fi următoarele:

Sistemul pe puncte (Tensu Hoshiki): Punctele vor fi acordate fiecărui participant şi / sau fiecărei echipe separat. Punctele trebuie acordate total independent între Aka şi Shiro (aceasta nu este o luptă între adversari, ci este de sine stătătoare) în rubricile din fişa de competiţie .

În cazul în care doi competitori concurează împreună, anunţaţi-l mai întâi pe Aka, apoi pe Shiro.

De reţinut: nu este o lupă între AKA şi SHIRO, ci trebuie punctată ca performanţă individuală pe baza regulilor de arbitraj, luând în considerare elementele esenţiale ale kata-ului.

 • Numărul persoanelor dintr-o echipă va fi de 3 + 1 rezervă sau 5+2 rezerve.
 • Sistemul poate fi modificat de Consiliul Executiv al SKDUN (de exemplu, Sistemul cu steaguri – Kohaku Hoshiki)

 

ARTICOLUL 2: Arbitrarea exerciţiului

 • Arbitrarea execiţiului se va face de Comisia de Arbitri: un Arbitru Central şi patru-şase Arbitri de Colţ.
 • Toate exerciţiile se vor desfăşura exclusiv conform instrucţiunilor Arbitrului Central.

 

ARTICOLUL 3 Tipuri de Kata

Vezi Regulamentul Competitional anexat

 

ARTICOLUL 4: Începerea şi încheierea exerciţiilor

Pentru probele individuale şi pe echipe

 • Începerea Shitei şi Sentei Kata
 1. Când sunt anuntati de arbitru, participantii intră pe suprafaţa de concurs, salută si isi vor lua locurile in pozitiile de incepere
 2. Centralul anunţă clar numele kata-ului pe care îl vor executa, concurentii vor repeta numele kata-ului, iar centralul va anunta „Hajime”
 3. Concurentii vor executa kata-ul, Arbitrul Central va anunta „Yame”. Concurentii se vor intoarce in pozitiile initiale si vor astepta notele arbitrilor.
 • Încheierea Shitei şi Sentei Kata
 1. Dupa terminarea execuţiei, centralul va cere deciziile arbitrilor de colţ (Hantei). Centralul şi Arbitrii de Colţ vor ridica (simultan) tabelele de punctaj cu deciziile lor. Crainicul va citi clar punctajul.
 2. Centralul va fluiera pentru ca Arbitrii de Colţ sa coboare placutele cu note.
 3. Scorerul va trece punctajul anunţat pe fişa de arbitraj şi va calcula punctajul final astfel: din cele şapte (cinci) note primite, cea mai mare şi cea mai mica se vor tăia iar celelalte cinci (trei) note se vor aduna.
 4. In cazul unei egalitati, in orice runda , concurentii vor executa un kata diferit, ales de catre Arbitrul Central. Arbitrii vor acorda o nota neutra primului concurent, iar pentru al doilea concurent vor acorda o nota mai mica sau mai mare cu 0.2 puncte, in functie de executie, astfel incat sa nu mai persiste egalitatea
 5. In cazul in care sunt mai multi concurenti la egalitate se va folosi o marja mai mare intre note.
 • Începerea Tokui Kata
 1. Cand este strigat, concurentul intra pe suprafata de concurs , saluta Arbitrii si anunta ce kata urmeaza a executa
 2. Arbitrul Central va repeta clar numele kata-ului
 3. Concurentul va executa kata-ul iar la final va reveni la pozitia de inceput
 • Incheierea Tokui Kata
 1. La sfarsitul executiei Arbitrul Central va cere deciziile arbitrilor de colţ (Hantei). Centralul şi Arbitrii de Colţ vor ridica (simultan) tabelele de punctaj cu deciziile lor. Crainicul va citi clar punctajul.
 2. Scorerul va trece punctajul anunţat pe fişa de arbitraj şi va calcula punctajul final astfel: din cele şapte (cinci) note primite, cea mai mare şi cea mai mica se vor tăia iar celelalte cinci (trei) note se vor aduna.
 3. Crainicul va anunta totalul.
 4. Dupa anuntarea totalului, concurentul va saluta si va parasi suprafata de concurs.

 

ARTICOLUL 5 : Runde si notare

Exerciţii individuale şi pe echipe.

 1. Primul tur: primii 16 competitori vor merge in turul următor. Participantul sau participanţii vor prezenta un Kata Shitei / Sentei de pe listă. Alegerea trebuie anunţată în avans, pentru a fi înregistrată în fişa oficială. În cazul în care în primul tur s-au înscris mai puţin de şaisprezece concurenţi, turul poate fi omis, evenimentul devenind unul de turul al doilea.
 2. Turul al doilea: din cei 16 concurenţi, 8 vor merge in finală. Participantii trebuie să prezinte un Kata Shitei / Sentei de pe listă. Alegerea va fi anuntată pentru a fi înregistrată pe fişa oficială.
 3. Turul al treilea (Final) : Participanţii pot executa Kata Tokui ( conform articolul 3). Kata-ul din finală trebuie să fie diferit de cele executate in primul şi in al doilea tur ( shitei / sentei). Alegerea va fi anunţată în prealabil pentru a fi înregistrată pe fişa oficială.
 4. Punctajele din tururile anterioare nu se vor adăuga rezultatului final, fiecare tur va fi examinat şi punctat separat.

 

ARTICOLUL 6: Criterii de decizie.

În proba de Kata, nu este suficient ca execuţia să fie considerată bună sau slabă, ci trebuie arbitrată în funcţie de elementele esenţiale ale fiecărei baze de arbitraj, bazată pe două criterii diferite:

1) Execuţia de bază. Următoarele elemente trebuie să apară în execuţia unui kata:

 1. Tehnica si pozitii (postura)
 2. Kime si viteza
 3. Ritm, embusen, kiai, respiratie.
 • Executia avansată. Arbitrii vor urmării elementele specifice şi gradul de dificultate al Kata-ului executat. Arbitrajul se va baza pe:
 1. Măiestria cu care concurentul execută tehnicile.
 2. Gradul de dificultate şi de risc în execuţia Kata-ului.
 3. Atitudinea budo a concurentului, ceremonie.

 

ARTICOLUL 7: Puncte minus şi descalificare

 • Puncte minus. Depunctări se vor face în urmatoarele cazuri:
 1. Pentru o ezitare scurtă în execuţia omogenă a Kata-ului, remediată rapid, se vor scădea 0,1 puncte din nota finală.
 2. Pentru o pauză scurtă, se vor scădea 0,2 puncte.
 3. Pentru o dezechilibrare uşoară, remediată rapid, se vor scădea 0,1 – 0,2 puncte.
 4. Pentru respiratie excesiva sau pentru „lovirea” kimonoului se vor scădea 0.3 puncte (ex. Unsu)
 5. Pentru devierea de la pozitia initiala cu mai mult de 0.5 m se vor scădea 0.2 puncte ; 0.3 puncte pentru deviere peste 1 m.

 

 • În cazul în care:
 1. Concurentul execută Kata-ul greşit.
 2. Kata-ul este modificat.
 3. Concurentul se opreşte in timpul execuţiei Kata-ului.
 4. Concurentul işi pierde echilibrul complet şi / sau cade.
 5. Concurentului îi cade Obi-ul.
 6. Concurentul depăşeşte suprafaţa de concurs (Jogai)
 7. Sportivii inscrisi la categorii de varsta / grad necorespunzatoare cu realitatea vor fi imediat descalificati din probele respective .

Nota: In cazul categoriilor la care se organizeaza tur preliminar si 2 sportivi executa kata in acelasi timp, acestia isi incep evolutia de la locurile presabilite si marcate pe suprafata. In acest caz, daca un concurent depaseste suprafata de concurs, nu va fi descalificat.

 

Arbitrul central nu va chema arbitrii de colt pentru a stabili o nota de plecare la inceputul categoriilor si nici in timpul desfasurarii acestora.

Exceptii:    –     cand un arbitru de colt semnaleaza o situatie de descalificare

 • cand un arbitru noteaza un sportiv cu o nota excesiv de mare / mica fata de media celorlalti 4 arbitii (mai mult de 0.5 pct), arbitrul central il va chema numai pe acesta pentru a cere lamuriri.

  Arbitrul central isi va stabili nota, numai dupa ce arbitrii de colt au terminat de stabilit propriile note.

  Niciun arbitru nu se va “inspira” de la niciun alt arbitru in luarea deciziei.

 • Pentru Kata echipe

Se aplica aceleasi criterii ca la probele individuale.

 1. Arbitrii trebuie sa observe executia individuala dar , in acelasi timp, sincronizarea cu ceilalti coechipieri.
 2. Ca si in cazul probei individuale de „Tokui Kata”, echipa trebuie sa se pozitioneze pe suprafata astfel incat, in timpul executiei, sa nu paraseasca suprafata de concurs ( de obicei 8×8 m); echipa se va aseza in forma de triunghi. Parasirea suprafetei de concurs se penalizeaza cu descalificarea echipei.
 3. Pe parcursul executiei , arbitrii trebuie sa observe concentrarea dintre membrii echipei, sa remarce daca sportivii se „urmaresc” unul pe celalalt pentru a se sincroniza. Se vor scadea 0.3 puncte / membru pentru cei care se „uita” dupa ceilalti.
 4. Daca pe parcursul executiei un concurent foloseste indicii verbale sau non-verbale pentru a mentine sincronizarea se vor scadea 0.3 puncte. Comanda „Hajime” poate fi folosita la inceputul executiei.
 5. Daca echipa are si o rezerva, numele ecesteia va fi mentionat la inceputul competitiei.

 

 

   ANEXA I:

                                                                         Terminologia 

TERMEN Inteles Metoda de semnalare
Seiretsu Alinierea concurentilor la inceputul probei sau la sfarsitul acesteia Comanda verbala
Senshu Chemarea concurentilor la pozitiile de start, pentru inceperea probei Comanda verbala
Moto No Ichi Revenirea concurentilor la pozitiile de start Comanda verbala
Shomen Ni Rei Salutul concurentilor/ oficialilor catre pozitia oficiala indicata. Comanda verbala
Otagai Ni Rei Salutul concurentilor/ oficialilor intre ei Comanda verbala
Shimpan Ni Rei Salutul concurentilor catre arbitri Comanda verbala
Shobu Ippon / Nihon / Sanbon, Hajime Începerea probei Arbitrul Central se află la linia oficială şi face anunţul
Shobu Hajime Începerea prelungirii Arbitrul Central se află la linia oficială şi face anunţul
Ato Shibaraku 30 de secunde până la încheierea probei Cronometrorul va emite un semnal sonor, iar arbitrul va repeta
Yame Întreruperea temporară a probei Centralul face o mişcare descendentă cu palma întinsă în faţă. Cronometrorul opreşte cronometrul
Tsuzukete Continuarea luptei. Se comandă după o întrerupere neautorizată Comanda verbala
Tsuzukete Hajime Reluarea probei Centralul stă la linia oficială, ia poziţia Zenkutsu – Dachi şi îşi apropie palmele odată cu emiterea comenzii
Soremade Încheierea probei Centralul direcţionează palma unei mâini între concurenţi, întinzând braţul
Fukushin Shugo Chemarea Arbitrilor Centralul le face semn Arbitrilor să se apropie cu o mână sau cu ambele mâini, după caz.
Hantei Centralul solicită decizia Centralul sufla în fluier, Arbitrii îşi exprimă decizia
Ippon Punct intreg Centralul îşi întinde braţul mai sus de umăr, către concurentul care a punctat
Waza-ari Aproape un punct Centralul îşi întinde braţul lateral, uşor în jos, către concurentul care a punctat
Awasete Ippon

 

Două Waza-ari recunoscute ca Waza-ari + Waza-ari = Ippon.

(punctate ca un Ippon).

Dupa acordarea Waza-ari cum se arata mai sus, Arbitrul îşi întinde braţul mai sus de umăr, către concurentul care a punctat
Aiuchi Procedee de punctare simultane Nu se acordă puncte. Centralul îşi apropie pumnii la nivelul pieptului şi face anunţul.
Hikiwake

 

Egalitate. Centralul îşi întinde ambele braţe în lateral, uşor în jos, cu palmele orientate în sus şi anunţă.
Aka (Shiro) no Kachi

 

Roşu (alb) învinge Centralul ridică oblic un braţ către câştigător.
Encho-sen / Sai Encho-sen/ Sai sai shiai ( Sakidori Shobu)

 

Prelungirea probei/ A doua prelungire/ Ultima prelungire (primul punct castiga) Centralul reia meciul cu comanda „Shobu Hajime”.

 

Torimasen Nu se punctează. Se semnalează ca Hikiwake, însă cu palmele orientate în jos
Atenai /Keikoku Avertisment privat Centralul arată cu degetul arătător către picioarele concurentului în cauză, la un unghi de 45 de grade, şi anunţă.
Hansoku Chui Avertisment oficial Centralul arată cu degetul arătător către pieptul concurentului în cauză şi anunţă.
Hansoku Make Greşeală/Descalificare Centralul arată cu degetul arătător către faţa concurentului în cauză şi anunţă hansoku, apoi victoria adversarului
Jogai Depăşire intenţionată a suprafeţei de concurs. Centralul arată cu degetul arătător la un unghi de 45 de grade către limita suprafeţei din partea concurentului în cauză.
Ukete Imasu Procedeu blocat Se atinge cu palma cotul celeilalte mâini
Nukete Imasu Procedeu ratat. Se trece braţul cu pumnul strâns prin faţa corpului
Yowai Procedeu prea slab. Mişcare descendentă a braţului cu pumnul deschis
Hayai Cel mai rapid/primul care punctează Se atinge cu degetele palma celeilalte mâini
Maai Distanta necorespunzatoare Ambele palme deschise in fata, paralele, fata-in-fata.
Mubobi Avertisment pentru lipsa de respect pentru propria siguranţă. Centralul arată cu degetul arătător în aer, la un unghi de 60 grade în direcţia concurentului avertizat şi anunţă. De asemenea, se poate acorda un punct celuilalt concurent
Kiken.

 

Renunţare Centralul arată cu degetul arătător către concurent şi anunţă SHIRO (AKA) NO KIKEN, AKA (SHIRO) NO KACHI
Shikkaku 

 

Descalificare din turneu. Centralul arată cu degetul arătător către faţa concurentului descalificat, apoi oblic deasupra acestuia, în aer, şi în afara zonei de concurs.
Jodan Indica un atac spre fata/cap Verbal
Chudan Indica un atac spre abdomen/ piept Verbal
Tsuki Indica  o tehnica de pumn Verbal
Keri Indica  o tehnica de picior Verbal
Aka Indica sportivul care poarta centura rosie  
Shiro Indica sportivul care poarta centura alba  
Timing Ga Osoi In afara timpului, tehnica intarziata Centralul descrie un cerc in jurul corpului, conducand spre exterior.

 

 

 

Anexa III:

Tabel de arbitraj

 

SHIRO (AKA) NO KACHI sau HIKIWAKE

 

Atunci când arbirii trebuie să indice câştigătorul, votul Centralului şi votul Arbitrilor sunt considerate a avea aceeaşi valoare.

 

S = Shiro                                    A = Aka                         X = Egalitate

 

1)               S S S S   Victoria lui Shiro
2)               S S S A   Victoria lui Shiro
3)               S S S X   Victoria lui Shiro
4)               S S X X   Victoria lui Shiro sau Egalitate; depinde de decizia centralului
5)               A A A A   Victoria lui Aka
6)               A A A S   Victoria lui Aka
7)               A A A X   Victoria lui Aka
8)               A A X X   Victoria lui Aka sau Egalitate; depinde de decizia centralului
9)               X X X X   Egalitate
10)             A X X S   Egalitate
11)             A A S S   Egalitate, victoria lui Shiro sau victoria lui Aka, depinde de decizia centralului
12)             S X X X   Egalitate
13)             A X X X   Egalitate
14)             S S A X   Victoria lui Shiro sau Egalitate; depinde de decizia centralului
15)             A A S X   Victoria lui Aka sau Egalitate; depinde de decizia centralului

 

 

 

Nota: In cazul in care in timpul unui meci arbitrii indica urmatoarea situatie: 

 

M          M         M         A                                                          unde     M = mienai  (nu am vazut)

 

si arbitrul central indica      S ,

 

fiind o situatie de 1 la 1 decizia finala poate fi atat A cat si S.

Echipament

 

Protecţii pentru pumni:

Protecţiile pentru pumni trebuie acoperite cu pânză albă sau piele moale. Degetele trebuie să fie descoperite. Grosimea maximă este 2 cm.

 

Protecţii dentare:

Protecţiile dentare trebuie să fie albe sau transparente, (obligatorii pentru toţii concurenţii jiu kumite). In cazul concurentilor care poarta aparate dentare este obligaroriu acordul scris al parintelui si al antrenorului pentru a participa in probele de kumite.

 

Protecţiile inghinale:

Protecţiile inghinale vor fi realizate din plastic sau piele. Materialele metalice sunt interzise.

 

Protecţiile pentru piept:

Protecţiile pentru piept trebuie să protejeze pieptul şi lateralele acestuia, nu doar sânii.

 

Ochelarii :

Ochelarii nu sunt permisi in Kumite. Pot fi purtati la Kata.

Pentru probele de kumite sunt acceptati ochelarii speciali, omologati pentru sporturile de contact.

 

Lentile de contact:

Lentilele de contact pot fi purtate pe raspunderea concurentului.

 

Bentitele:

Purtarea bentitelor este interzisa. Exceptie fac podoabele purtate din motive religioase sau culturale , atata timp cant siguranta concurentilor nu este compromisa.

Parul lung trebuie prins la spate, fara agrafe sau clipsuri metalice.

 

Protectiile de tibie sunt interzise

 

Castile de protectie (albe) nu sunt obligatorii , dar pot fi folosite de orice sportiv indiferent de categoria de varsta.

In cazul folosirii castilor, contactul la nivel jodan se va face conform regulamentului (la copii si la minicadeti nu se atinge casca iar la celelalte categorii atingere cu control a castii)

                                                                       

ANEXA VII

 

Regulament si categorii – Kata si Kumite individual

(centuri maro si negre: 3 Kyu – Dan)

 

KATA INDIVIDUAL

 

001.COPII (8 – 11 ani) masculin: 3 kyu – Dan

 1. COPII (8 – 11 ani) feminin: 3 kyu – Dan

003.MINICADETI (12 – 13 ani) masculin: 3 – 1 Kyu

004.MINICADETI (12 – 13 ani) masculin: Dan

005.MINICADETI (12 – 13 ani) feminin: 3 – 1 Kyu

006.MINICADETI (12 – 13 ani) feminin: Dan

007.CADETI (14 – 15 ani) masculin: 3 – 1 Kyu

008.CADETI (14 – 15 ani) feminin: 3 – 1 Kyu

009.JUNIORI (16 – 17 ani) masculin: 3 – 1 Kyu

010.JUNIORI (16 – 17 ani) feminin: 3 – 1 Kyu

011.+ 18 ani SENIORI masculin: 3 – 1 Kyu

012.+ 18 ani SENIORI feminin: 3 – 1 Kyu

 

Regulamentul de kata pentru categoriile: 001 – 012: Toate tururile cu note (Tensu hoshiki).

Sportivii de la fiecare categorie vor executa unul sau dupa caz doua tururi preliminare, (eliminatorii), doi sportivi in acelasi timp: AKA/SHIRO insa cu note, nu cu stegulete, pana in finala unde se califica 8 sportivi

In tururile preliminare (eliminatorii) sportivilor li se va impune un kata dintre: Heian: Shodan, Nidan, Sandan, Yondan, Godan sau Tekki Shodan. Kata impus se va trage la sort inainte de inceperea categoriei respective de catre Arbitrul Sef de Suprafata.

 

Finala (8 sportivi). In finala sportivii vor executa un kata liber dintre urmatoarele kata: Bassai Dai, Kanku Dai, Jion, Enpi, Hangetsu. In urma acestui tur se aleg locurile 1, 2 si 3

In caz de egalitate sportivii trebuie sa execute un kata diferit.

 

 1. CADETI (14 – 15 ani ) masculin: Dan
 2. CADETI (14 – 15 ani) feminin: Dan
 3. JUNIORI (16 – 17 ani) masculin: Dan
 4. JUNIORI (16 – 17 ani) feminin: Dan
 5. TINERET (18 – 20 ani) masculin: Dan
 6. TINERET (18 – 20 ani) feminin: Dan
 7. SENIORI (+ 21 ani) masculin: Dan
 8. SENIORI (+ 21 ani) feminin: Dan
 9. VETERANI ( + 40 ani) masculin: Dan
 10. VETERANI ( + 40 ani) feminin: Dan

Veteranii pot participa si la Seniori

 

Regulamentul de kata pentru categoriile: 013 – 022: Toate tururile se arbitreaza cu note (Tensu hoshiki).

Sportivii de la fiecare categorie vor executa unul sau dupa caz doua tururi preliminare (eliminatorii), doi sportivi in acelasi timp: AKA/SHIRO (se arbitreaza cu note, nu cu stegulete) pana in semifinala unde se califica 8 sportivi.

In tururile preliminare (eliminatorii) sportivilor li se vor impune kata dintre: Bassai Dai, Kanku Dai, Jion, Enpi, Hangetsu. Kata impus se va trage la sort inainte de inceperea categoriei respective de catre Arbitrul Sef de Suprafata. La categoria CADETI se va impune un kata dintre: Bassai Dai, Jion, Enpi

 

Semi Finala (8 sportivi). In semifinala sportivii vor executa un kata liber ales (Tokui kata) din lista aprobata de SKDUN Rulebook: http://www.skdun.org/competitionrules/rulebook/, diferit de cele executate anterior.

Finala (4 sportivi). In finala sportivii vor executa un kata liber (Tokui kata) din lista aprobata de SKDUN Rulebook: http://www.skdun.org/competitionrules/rulebook/, diferit de cele executate anterior

In caz de egalitate sportivii trebuie sa execute un kata diferit de cele executate anterior.

                                                                                                                                                            

KUMITE INDIVIDUAL: IPPON SHOBU

 

Regulament kumite: Ippon Shobu (2 waza-ari sau 1 Ippon) pentru toate categoriile. 

 

COPII (8 – 11 ani) 1 minut si 30 secunde

023.Masculin -34 kg         024. Masculin -40 kg       025. Masculin +40 kg              026.Feminin -40 kg 027.Feminin +40 kg

 

MINICADETI (12 – 13 ani) 1 minut si 30 secunde

 1. Masculin -43 kg 029. Masculin -53 kg  030. Masculin +53 kg   031.Feminin-50 kg  032.Feminin +50 kg.  

 

CADETI (14 – 15 ani) 2 minute

 1. Masculin -57 kg 034. Masculin -67 kg 035. Masculin +67 kg    036.Feminin -53 kg    037.Feminin +53 kg  

 

 

JUNIORI (16 – 17 ani) 2 minute

 1. Masculin -63 kg 039. Masculin -73 kg 040. Masculin +73 kg   041.Feminin -57 kg   042.Feminin +57 kg  

 

TINERET (18 – 20 ani) 2 minute

 1. Masculin -70 kg 044. Masculin -78 kg 045. Masculin +78 kg  046.Feminin -58 kg    047.Feminin +58 kg

 

SENIORI (+ 21 ani) 2 minute

 1. Masculin -70 kg 049. Masculin -80 kg 050. Masculin +80 kg  051.Feminin -58 kg    052. Feminin +58 kg

 

VETERANI (+ 40 ani) 2 minute

 1. VETERAN Masculin Open 054. VETERAN Feminin Open

 Veteranii pot participa si la Seniori

 

 

KUMITE INDIVIDUAL: SANBON SHOBU

 

Regulament kumite: Sanbon Shobu (6 waza-ari sau 3 Ippon) pentru toate categoriile. 

 

MINICADETI (12 – 13 ani) 1 minut si 30 secunde

 1. Masculin -43 kg 056. Masculin -53 kg  057. Masculin +53 kg   058.Feminin-50 kg  059.Feminin +50 kg.  

 

CADETI (14 – 15 ani) 2 minute

 1. Masculin -57 kg 061. Masculin -67 kg 062. Masculin +67 kg    063.Feminin -53 kg    064.Feminin +53 kg  

 

JUNIORI (16 – 17 ani) 2 minute

 1. Masculin -63 kg 066. Masculin -73 kg 067. Masculin +73 kg   068.Feminin -57 kg   069.Feminin +57 kg  

 

TINERET (18 – 20 ani) 2 minute

 1. Masculin -70 kg 071. Masculin -78 kg 072. Masculin +78 kg  073.Feminin -58 kg    074.Feminin +58 kg

 

SENIORI (+ 21 ani) 2 minute

 1. Masculin -70 kg 076. Masculin -80 kg 077. Masculin +80 kg  078.Feminin -58 kg    079.Feminin +58 kg

 

 

 1. MASTERS – SENIOR MASCULIN, Kata si Kumite (+ 18 ani)
 2. MASTERS – SENIOR FEMININ, Kata and Kumite (+ 18 ani)

Doar un sportiv de club se poate inscrie la MASTER.

 

Sportivii pot participa la kumite atat in proba de shobu ippon cat si in proba de shobu sanbon

Sportivii trebuie sa-si aduca propriile centuri albe si rosi pentru kata si kumite.

ATENTIE: Cantarul se va face la cererea antrenorilor, inainte de inceperea categoriei si se acorda o toleranta de 1 kg. In cazul in care sportivul depaseste greutatea admisa, este descalificat!

                                                                                                                                                            

 

                                                                                  

Regulament si categorii– Kata si Kumite individual

(centuri albe, galbene, portocalii, verzi si albastre: 9 – 4 kyu)

 

 

KATA INDIVIDUAL

 

 1. COPII 1 (4 – 6 ani) masculin: 9 kyu
 2. COPII 1 (4 – 6 ani) masculin: 8 – 4 kyu
 3. COPII 1 (4 – 6 ani) feminin: 9 kyu
 4. COPII 1 (4 – 6 ani) feminin: 8 – 4 kyu
 5. COPII 1 (7 ani) masculin: 9 kyu
 6. COPII 1 (7 ani) masculin: 8 kyu
 7. COPII 1 (7 ani) masculin: 7 – 4 kyu
 8. COPII 1 (7 ani) feminin: 9 kyu
 9. COPII 1 (7 ani) feminin: 8 kyu
 10. COPII 1 (7 ani) feminin: 7 – 4 kyu
 11. COPII 2 (8 ani) masculin: 9 kyu
 12. COPII 2 (8 ani) masculin: 8 kyu
 13. COPII 2 (8 ani) masculin: 7 kyu
 14. COPII 2 (8 ani) masculin: 6 kyu
 15. COPII 2 (8 ani) masculin: 5 – 4 kyu
 16. COPII 2 (8 ani) feminin: 9 kyu
 17. COPII 2 (8 ani) feminin: 8 kyu
 18. COPII 2 (8 ani) feminin: 7 kyu
 19. COPII 2 (8 ani) feminin: 6 kyu
 20. COPII 2 (8 ani) feminin: 5 – 4 kyu
 21. COPII 2 (9 ani) masculin: 9 kyu
 22. COPII 2 (9 ani) masculin: 8 kyu
 23. COPII 2 (9 ani) masculin: 7 kyu
 24. COPII 2 (9 ani) masculin: 6 kyu
 25. COPII 2 (9 ani) masculin: 5 – 4 kyu
 26. COPII 2 (9 ani) feminin: 9 kyu
 27. COPII 2 (9 ani) feminin: 8 kyu
 28. COPII 2 (9 ani) feminin: 7 kyu
 29. COPII 2 (9 ani) feminin: 6 kyu
 30. COPII 2 (9 ani) feminin: 5 – 4 kyu
 31. COPII 3 (10 ani) masculin: 9 kyu
 32. COPII 3 (10 ani) masculin: 8 kyu
 33. COPII 3 (10 ani) masculin: 7 kyu
 34. COPII 3 (10 ani) masculin: 6 kyu
 35. COPII 3 (10 ani) masculin: 5 – 4 kyu
 36. COPII 3 (10 ani) feminin: 9 kyu
 37. COPII 3 (10 ani) feminin: 8 kyu
 38. COPII 3 (10 ani) feminin: 7 kyu
 39. COPII 3 (10 ani) feminin: 6 kyu
 40. COPII 3 (10 ani) feminin: 5 – 4 kyu
 41. COPII 3 (11 ani) masculin: 9 kyu
 42. COPII 3 (11 ani) masculin: 8 kyu
 43. COPII 3 (11 ani) masculin: 7 kyu
 44. COPII 3 (11 ani) masculin: 6 kyu
 45. COPII 3 (11 ani) masculin: 5 – 4 kyu
 46. COPII 3 (11 ani) feminin: 9 kyu
 47. COPII 3 (11 ani) feminin: 8 kyu
 48. COPII 3 (11 ani) feminin: 7 kyu
 49. COPII 3 (11 ani) feminin: 6 kyu
 50. COPII 3 (11 ani) feminin: 5 – 4 kyu
 51. MINICADETI (12 – 13 ani) masculin: 9 kyu
 52. MINICADETI (12 – 13 ani) masculin: 8 kyu
 53. MINICADETI (12 – 13 ani) masculin: 7 kyu
 54. MINICADETI (12 – 13 ani) masculin: 6 kyu
 55. MINICADETI (12 – 13 ani) masculin: 5 – 4 kyu
 56. MINICADETI (12 – 13 ani) feminin: 9 kyu
 57. MINICADETI (12 – 13 ani) feminin: 8 kyu
 58. MINICADETI (12 – 13 ani) feminin: 7 kyu
 59. MINICADETI (12 – 13 ani) feminin: 6 kyu
 60. MINICADETI (12 – 13 ani) feminin: 5 – 4 kyu
 61. CADETI (14 – 15 ani) masculin: 9 – 7 kyu
 62. CADETI (14 – 15 ani) masculin: 6 – 4 kyu
 63. CADETI (14 – 15 ani) feminin: 9 – 7 kyu
 64. CADETI (14 – 15 ani) feminin: 6 – 4 kyu
 65. JUNIORI (16 – 17 ani) masculin: 9 – 7 kyu
 66. JUNIORI (16 – 17 ani) masculin: 6 – 4 kyu
 67. JUNIORI (16 – 17 ani) feminin: 9 – 7 kyu
 68. JUNIORII (16 – 17 ani) feminin: 6 – 4 kyu
 69. SENIORI (+ 18 ani) masculin: 9 – 7 kyu
 70. SENIORI (+ 18 ani) masculin: 6 – 4 kyu
 71. SENIORI (+ 18 ani) feminin: 9 – 7 kyu
 72. SENIORI (+ 18 ani) feminin: 6 – 4 kyu

 

Regulament Kata: In cazul in care sunt tururi preliminarii (eliminatorii), acestea vor fi cu stegulete (kohaku hoshiki). Sportivii vor concura pana cand vor ramane doar 8 sportivi, acestia urmand sa se califice in finala.

Sportivii de la categoriile: 9 kyu, 9-8 kyu si 9-7 kyu vor executa in turul preliminar Taikioku Shodan.

Sportivii de la categoriile: 8 kyu, 8-7 kyu si 7 kyu vor executa in turul preliminar Heian Shodan. 

Sportivii de la categoriile care includ minim 6,5 sau 4 kyu vor executa in turul preliminar Heian Nidan.

Sportivii de la categoriile care includ 9,8 sau 7 kyu vor executa in finala ce kata vor dintre: Taikioku Shodan, Heian Shodan, Heian Nidan si Heian Sandan si pot repeta kata impus in turul preliminar. Deasemeni pot repeta kata in caz de baraj.

Sportivii de la categoriile care includ minim 6,5 sau 4 kyu vor executa in finala de 8 ce kata vor dintre: Heian Shodan, Heian Nidan si Heian Sandan, Heian Yondan, Heian Godan si Tekki Shodan si nu pot repeta kata impus in turul preliminar. Deasemeni nu pot repeta kata in caz de baraj.

 

 KUMITE INDIVIDUAL

 

 1. COPII 1 (4 – 7 ani) Ippon Kumite, masculin: 9 kyu, – 25 Kg
 2. COPII 1 (4 – 7 ani) Ippon Kumite, masculin: 9 kyu, + 25 Kg
 3. COPII 1 (4 – 7 ani) Ippon Kumite, masculin: 8 – 4 kyu, – 22 Kg
 4. COPII 1 (4 – 7 ani) Ippon Kumite, masculin: 8 – 4 kyu, – 27 Kg
 5. COPII 1 (4 – 7 ani) Ippon Kumite, masculin: 8 – 4 kyu, + 27 Kg
 6. COPII 1 (4 – 7 ani) Ippon Kumite, feminin: 9 kyu, open
 7. COPII 1 (4 – 7 ani) Ippon Kumite, feminin: 8 kyu, open
 8. COPII 1 (4 – 7 ani) Ippon Kumite, feminin: 7 – 4 kyu, open
 9. COPII 2 (8 – 9 ani) Sanbon Kumite, masculin: 9 kyu, – 27 Kg
 10. COPII 2 (8 – 9 ani) Sanbon Kumite, masculin: 9 kyu, – 33 Kg
 11. COPII 2 (8 – 9 ani) Sanbon Kumite, masculin: 9 kyu, + 33 Kg
 12. COPII 2 (8 – 9 ani) Sanbon Kumite, masculin: 8 kyu, – 27 Kg
 13. COPII 2 (8 – 9 ani) Sanbon Kumite, masculin: 8 kyu, – 33 Kg
 14. COPII 2 (8 – 9 ani) Sanbon Kumite, masculin: 8 kyu, + 33 Kg
 15. COPII 2 (8 – 9 ani) Sanbon Kumite, masculin: 7 kyu, – 27 Kg
 16. COPII 2 (8 – 9 ani) Sanbon Kumite, masculin: 7 kyu, – 33 Kg
 17. COPII 2 (8 – 9 ani) Sanbon Kumite, masculin: 7 kyu, + 33 Kg
 18. COPII 2 (8 – 9 ani) Sanbon Kumite, masculin: 6 – 4 kyu, – 30 Kg
 19. COPII 2 (8 – 9 ani) Sanbon Kumite, masculin: 6 – 4 kyu, + 30 Kg
 20. COPII 2 (8 – 9 ani) Sanbon Kumite, feminin: 9 kyu, – 30 Kg
 21. COPII 2 (8 – 9 ani) Sanbon Kumite, feminin: 9 kyu, + 30 Kg
 22. COPII 2 (8 – 9 ani) Sanbon Kumite, feminin: 8 – 7 kyu, – 25 Kg
 23. COPII 2 (8 – 9 ani) Sanbon Kumite, feminin: 8 – 7 kyu, – 30 Kg
 24. COPII 2 (8 – 9 ani) Sanbon Kumite, feminin: 8 – 7 kyu, + 30 Kg
 25. COPII 2 (8 – 9 ani) Sanbon Kumite, feminin: 6 – 4 kyu, open
 26. COPII 2 (8 – 9 ani) Jiyu Kumite, masculin: 6 kyu – 4 kyu, – 27 Kg
 27. COPII 2 (8 – 9 ani) Jiyu Kumite, masculin: 6 kyu – 4 kyu, – 33 Kg
 28. COPII 2 (8 – 9 ani) Jiyu Kumite, masculin: 6 kyu – 4 kyu, + 33 Kg
 29. COPII 2 (8 – 9 ani) Jiyu Kumite, feminin: 6 kyu – 4 kyu, – 25 Kg
 30. COPII 2 (8 – 9 ani) Jiyu Kumite, feminin: 6 kyu – 4 kyu, – 30 Kg
 31. COPII 2 (8 – 9 ani) Jiyu Kumite, feminin: 6 kyu – 4 kyu, + 30 Kg
 32. COPII 3 (10 – 11 ani) Sanbon Kumite, masculin: 9 kyu, – 40 Kg
 33. COPII 3 (10 – 11 ani) Sanbon Kumite, masculin: 9 kyu, + 40 Kg
 34. COPII 3 (10 – 11 ani) Sanbon Kumite, masculin: 8 – 7 kyu, – 35 Kg
 35. COPII 3 (10 – 11 ani) Sanbon Kumite, masculin: 8 – 7 kyu, – 43 Kg
 36. COPII 3 (10 – 11 ani) Sanbon Kumite, masculin: 8 – 7 kyu, + 43 Kg
 37. COPII 3 (10 – 11 ani) Sanbon Kumite, feminin: 9 kyu, – 35 Kg
 38. COPII 3 (10 – 11 ani) Sanbon Kumite, feminin: 9 kyu, + 35 Kg
 39. COPII 3 (10 – 11 ani) Sanbon Kumite, feminin: 8 – 7 kyu, – 35 Kg
 40. COPII 3 (10 – 11 ani) Sanbon Kumite, feminin: 8 – 7 kyu, + 35 Kg
 41. COPII 3 (10 – 11 ani) Jiyu Kumite, masculin: 7 kyu – 4 kyu, – 32 Kg
 42. COPII 3 (10 – 11 ani) Jiyu Kumite, masculin: 7 kyu – 4 kyu, – 38 Kg
 43. COPII 3 (10 – 11 ani) Jiyu Kumite, masculin: 7 kyu – 4 kyu, – 45 Kg
 44. COPII 3 (10 – 11 ani) Jiyu Kumite, masculin: 7 kyu – 4 kyu, + 45 Kg
 45. COPII 3 (10 – 11 ani) Jiyu Kumite, feminin: 7 kyu – 4 kyu, – 40 Kg
 46. COPII 3 (10 – 11 ani) Jiyu Kumite, feminin: 7 kyu – 4 kyu, + 40 Kg
 47. MINICADETI (12 – 13 ani) Sanbon Kumite, masculin: 9 – 7 kyu, – 45 Kg
 48. MINICADETI (12 – 13 ani) Sanbon Kumite, masculin: 9 – 7 kyu, + 45 Kg
 49. MINICADETI (12 – 13 ani) Sanbon Kumite, feminin: 9 – 7 kyu, open
 50. MINICADETI (12 – 13 ani) Jiyu Kumite, masculin: 7 – 4 kyu, – 43 Kg
 51. MINICADETI (12 – 13 ani) Jiyu Kumite, masculin: 7 – 4 kyu, – 53 Kg
 52. MINICADETI (12 – 13 ani) Jiyu Kumite, masculin: 7 – 4 kyu, + 53 Kg
 53. MINICADETI (12 – 13 ani) Jiyu Kumite, feminin: 7 – 4 kyu, – 47 Kg
 54. MINICADETI (12 – 13 ani) Jiyu Kumite, feminin: 7 – 4 kyu, + 47 Kg
 55. CADETI (14 – 15 ani) Sanbon Kumite, masculin: 9 – 7 kyu, open
 56. CADETI (14 – 15 ani) Sanbon Kumite, feminin: 9 – 7 kyu, open
 57. CADETI (14 – 15 ani) Jiyu Kumite, masculin: 7 – 4 kyu, – 57 kg
 58. CADETI (14 – 15 ani) Jiyu Kumite, masculin: 7 – 4 kyu, – 65 kg
 59. CADETI (14 – 15 ani) Jiyu Kumite, masculin: 7 – 4 kyu, + 65 kg
 60. CADETI (14 – 15 ani) Jiyu Kumite, feminin: 7 – 4 kyu, – 53kg
 61. CADETI (14 – 15 ani) Jiyu Kumite, feminin: 7 – 4 kyu, + 53kg
 62. JUNIORI (16 – 17 ani) Sanbon Kumite, masculin: 9 – 7 kyu, open
 63. JUNIORI (16 – 17 ani) Sanbon Kumite, feminin: 9 – 7 kyu, open
 64. JUNIORI (16 – 17 ani) Jiyu Kumite, masculin: 7 – 4 kyu, – 65 kg
 65. JUNIORI (16 – 17 ani) Jiyu Kumite, masculin: 7 – 4 kyu, + 65 kg
 66. JUNIORI (16 – 17 ani) Jiyu Kumite, feminin: 7 – 4 kyu, open
 67. SENIORI (+ 18 ani) Sanbon Kumite, masculin: 9 – 7 kyu, open
 68. SENIORI (+ 18 ani) Sanbon Kumite, feminin: 9 – 7 kyu, open
 69. SENIORI (+ 18 ani) Jiyu Kumite, masculin: 7 – 4 kyu, open
 70. SENIORI (+ 18 ani) Jiyu Kumite, feminin: 7 – 4 kyu, open

 

Incepand cu copii 3 (10 – 11 ani) centurile portocalii (7 Kyu) pot intra la jiyu kumite doar cu acordul scris al parintilor si semnatura antrenorilor dar nu vor mai intra la sanbon kumite.

 

LISTA KATA-URILOR APROBATE CONFORM GRADULUI

 

Heian Shodan 9 – 4 Kyu 3 – 1 Kyu 1 Dan

si mai avansat ,

 pana in 16 ani

2 Dan

si mai avansat, peste 16 ani

Heian Nidan
Heian Sandan
Heian Yondan
Heian Godan
Tekki Shodan
Bassai Dai  
Kanku Dai
Enpi
Jion
Hangetsu
Kanku Sho  
Tekki Nidan
Bassai Sho
Nijushiho
Jitte
Tekki Sandan  
Unsu
Sochin
Gankaku
Meikyo
Wankan
Chinte
Jiin
Gojushiho Sho
Gojushiho Dai

 

 

 

COMPETITIA DE SANBON KUMITE SI CRITERII DE EVALUARE

 

PARTEA A Descrierea competitiei

Indeosebi pentru a permite centurilor inferioare , inclusiv centurilor galbene (7 Kyu), de toate varstele , care au putina experienta de lupta, sa concureze sub presiunea competitionala si sa demonstreze diverse aptitudini, fair-play si conduita necesare in a castiga in fata unui adversar de acelasi nivel si experienta intr-un mediu sigur si controlat.

Atac si defensiva de baza, la 3 pasi, format din Oi-Zuki Jodan, Oi-Zuki Chudan, Mae Geri Chudan.

 1. La comanda, 2 concurenti, unul purtand centura rosie (Aka) si unul purtand centura alba (Shiro), vor intra pe suprafata si se vor aseza la locurile indicate, cu fata unul spre celalalt si se vor saluta.
 2. Arbitrul Central va incepe meciul prin comanda „ Sanbon Kumite Hajime”.
 3. Aka va incepe prin obtinerea distantei corespunzatoare unei tehnici eficiente, va pasi in spate cu piciorul drept in Zenkutsu Dachi executand Gedan Barai si spune : Jodan, Chudan, Mae Geri apoi incepe atacul.

Nu este necesar ca Uke ( cel care blocheaza) sa aprobe ca a inteles si ca este gata.

Nota : Tori( atacantul) este responsabil pentru timig si distanta NU Uke( cel ce sa apara). Tori va executa Kiai pe ultimul atac

 1. In momentul atacului, Uke va pasi in spate cu piciorul drept in Zenkutsu Dachi blocand Age Uke, va pasi in spate blocand Soto Uke, va pasi in spatei blocand Gedan Barai, apoi va contra-ataca cu Gyaku-Zuki Chudan cu Kiai.
 2. Tori va pasi inapoi ( mutand numai piciorul din fata) in pozitia Yoi in Shizentai.
 3. Uke va pasi in fata ( mutand numai piciorul din spate) in pozitia Yoi in Shizentai.

Ambii concurenti ar trebui sa fie intr-o pozitie asemanatoare cu cea initiala.

 1. Shiro isi ia distanta corespunzatoare unei tehnici eficiente, va pasi in spate cu piciorul drept in Zenkutsu Dachi executand Gedan Barai si spune : Jodan, Chudan, Mae Geri apoi incepe atacul. Tori va executa Kiai pe ultimul atac
 2. In momentul atacului, Uke va pasi in spate cu piciorul drept in Zenkutsu Dachi blocand Age Uke, va pasi in spate blocand Soto Uke, va pasi in spate blocand Gedan Barai, apoi va contra-ataca cu Gyaku-Zuki Chudan cu Kiai.
 3. Tori va pasi inapoi ( mutand numai piciorul din fata) in pozitia Yoi in Shizentai
 4. Uke va pasi in fata ( mutand numai piciorul din spate) in pozitia Yoi in Shizentai

Ambii concurenti ar trebui sa fie intr-o pozitie asemanatoare cu cea initiala.

PARTEA B : Evaluarea competitiei de Sanbon Kumite

Note generale:

 1. Aka ataca intotdeauna primul
 2. Sistemul de decizie va fi la stegulete ( Kohaku Hoshiki)
 3. In cazul unei egalitati concurentii vor repeta atacul / blocajele din Migi Kamae( atac cu bratul stang Jodan , cu bratul drept Chudan , cu piciorul drept Mae Geri).

Criterii de avaluare pentru Tori

 1. Atitudine corecta in luarea pozitiei initiala , salut corect, respectarea adversarului, postura.
 2. Pregatirea pentru atac : obtinerea distantei corecte, Yoi, pasirea in spate cu vigoare in Zenkutsu Dachi / Gedan Barai, anuntarea atacului cu putere, clar , fara graba, concentrarea asupra momentelor de slabiciune ale adversarului pentru a porni atacul, contactul vizual.
 3. Timingul corect al atacului : sincronizarea brat/picior , forma corecta a pozitiilor( lungime , latime), pozitia piciorului, a genunchilor, piciorul din spate intins, hikite/ hikiasi corect.

Nota:

 1. Tori isi poate obtine distanta corespunzatoare:
 • Prin metoda clasica (intinde bratele si atinge umerii partenerului);

Indiferent de metoda aleasa, este responsabilitatea lui Tori de a obtine distanta coracta pentru atac.

Daca dupa intrarea in Zenkutsu Dachi / Gedan Barai, Tori considera ca distanta trebuie ajustata, o poate face. Dupa anutul „Jodan, Chudan, Mae Geri” nu mai poate face alte miscari, decat plecarea in atac.

Tori trebuie sa lase un ragaz de 3 secunde intre anutul „Jodan, Chudan, Mae Geri” si plecarea in atac, pentru ca Uke sa aiba timp sa confirme.

ATENTIE!!! Acesta nu este obligat sa o faca, dar, daca doreste sa confirme, are la dispozitie aceste 3 secunde, dupa care Tori este liber sa isi defasoare atacul.

 1. Piciorul din fata a lui Tori trebuie sa ajunga in interiorul genunchiului din fata a lui Uke la primul si in exteriorul acestuia la atacul al doilea si al treilea pentru a obtine o linie corecta a atacului.
 2. Timingul va fi unul sacadat, fara ruperi de ritm.
 3. Distanta corecta a atacului : nu trebuie sa existe contact fizic asupra tintei.
 4. Jodan = chiar sub nas / barbie
 5. Chudan (brat si picior) = plexul solar.
 6. Spirit , Zanshin, Kime , Atitudine.

Elemente interzise:

 1. Simularea unui atac pentru a forta adversarul sa reactioneze necorespunzator si apoi atacarea acestuia
 2. Alungirea corpului si a tehnicii spre adversar sau denaturarea pozitiei picioarelor
 3. Atacul trebuie sa se faca spre inainte si nu in lateral
 4. Atacuri prea puternice sau care „cauta” adversarul pentru a-l lovi, presarea mainii care blocheaza dupa finalizarea atacului
 5. Retragerea bratului care ataca
 6. Contactul intentionat sau tehnici necontrolate

Criterii de avaluare pentru Uke

 1. Atutudine corecta: in luarea pozitiei initiala , salut corect, respectarea adversarului, postura
 2. Pregatirea pentru blocaj: relaxat si concentrat asupra adversarului, minte limpede, postura pregatita si echilibrata, fara miscari in plus
 3. Timingul corect al blocajului: sincronizarea brat/picior, bratul care blocheaza sa intalneasca atacul adversarului corect si eficient, miscarea bratului pe traiectoria corecta. Pozitia trebuie sa fie corecta, in echilibru, fara a se apleca spre inainte sau inapoi.
 4. Distanta corecta a blocajului: pasirea fara a aluneca si/sau pozitionarea incorecta a corpului/piciorului pentru a evita atacul, distanta prea mare sau mica pentru a bloca corect. A se avea in vedere distanta corecta si a contra-atacului de Gyaku-Zuki Chudan. Concurentul nu trebuie sa se aplece pentru a ajunge in tinta cu contra-atacul si nici nu trebuie sa loveasca corpul oponentului.

Nota: Daca Tori nu obtine la inceputul meciului o distanta corespunzatoare, iar Uke se gaseste in imposibilitatea de a bloca eficient, acesta poate ajusta distanta dintre ei, dar numai pe primul blocaj, obtinand astfel o distanta adecvata. Urmatoarele blocaje se vor face cu deplasare corecta spre inapoi.

 1. Spirit , Zanshin, Kime , Atitudine.

Elemente interzise:

 1. Simularea unei miscari pentru a forta adversarul sa reactioneze necorespunzator sau miscarea inaintea atacului
 2. Alungirea corpului si a tehnicii spre adversar sau denaturarea pozitiei picioarelor
 3. Blocajul trebuie sa se faca pe traiectoria corecta si nu in lateral
 4. Blocaje care sunt prea puternice sau prea alungite pentru a atinge tinta
 5. Contactul intentionat sau tehnici necontrolate

 A se avea in vedere prezenta / lipsa Kiai-ului.

 

Nota: 1. Daca Arbitrul Central observa un contact excesiv in cazul contraatacului el va semnala acest lucru arbitrilor de colt, la finanul executiei celor doi competitori.

2.Chiar si in acest caz, daca restul executiei a fost superioara fata de cea a adversarului, concurentul poate castiga meciul.

 

            In proba de SanBon Kumite echipe : primul concurent va executa pe Hidari. In caz de egalitate se va executa si pe Mighi si nu se va mai putea acorda egalitate – trebuie sa existe un castigator. La fel se va proceda si pentru urmatorii doi concurenti, astfel, la sfarsitul executiilor celor trei membrii ai echipei, nu poate sa fie egalitate.

 

 

COMPETITIA DE IPPON KUMITE SI CRITERII DE EVALUARE

 

PARTEA A Descrierea competitiei

Atac si defensiva de baza, la 1 pas, format din Oi-Zuki Jodan, Oi-Zuki Chudan

 1. La comanda, 2 concurenti, unul purtand centura rosie (Aka) si unul purtand centura alba (Shiro), vor intra pe suprafata si se vor aseza la locurile indicate, cu fata unul spre celalalt si se vor saluta.
 2. Arbitrul Central va incepe meciul prin comanda „ Ippon Kumite Hajime”.
 3. Aka va incepe prin obtinerea distantei corespunzatoare unei tehnici eficiente, va pasi in spate cu piciorul drept in Zenkutsu Dachi executand Gedan Barai si spune : Jodan -zuki, apoi incepe atacul.

Nota: Tori( atacantul) este responsabil pentru timig si distanta NU Uke( cel ce sa apara).

   Tori isi poate obtine distanta corespunzatoare:

 • Prin metoda clasica (intinde bratele si atinge umerii partenerului);

Indiferent de metoda aleasa, este responsabilitatea lui Tori de a obtine distanta coracta pentru atac.

Daca dupa intrarea in Zenkutsu Dachi / Gedan Barai, Tori considera ca distanta trebuie ajustata, o poate face. Dupa anutul „Jodan” nu mai poate face alte miscari, decat plecarea in atac.

Tori trebuie sa lase un ragaz de 3 secunde intre anutul „Jodan” respectiv „Chudan” si plecarea in atac, pentru ca Uke sa aiba timp sa confirme.

ATENTIE!!! Acesta nu este obligat sa o faca, dar, daca doreste sa confirme, are la dispozitie aceste 3 secunde, dupa care Tori este liber sa isi defasoare atacul.

 1. In momentul atacului, Uke va pasi in spate cu piciorul drept in Zenkutsu Dachi blocand Age Uke+ contra-atac Gyaku-Zuki Chudan cu Kiai.
 2. Tori va pasi inapoi (mutand numai piciorul din fata) in pozitia Zenkutsu Dachi executand Gedan Barai.
 3. Uke va pasi in fata ( mutand numai piciorul din spate) in pozitia Yoi in Shizentai.
 4. Tori spune : Chudan-zuki, apoi incepe atacul.
 5. Uke va pasi in spate cu piciorul drept in Zenkutsu Dachi blocand Soto Uke contra-atac Gyaku-Zuki Chudan cu Kiai.
 6. Tori va pasi inapoi ( mutand numai piciorul din fata) in pozitia Yoi in Shizentai.
 7. Uke va pasi in fata ( mutand numai piciorul din spate) in pozitia Yoi in Shizentai.
 8. Shiro (devenit acum Tori) isi ia distanta corespunzatoare unei tehnici eficiente, va pasi in spate cu piciorul drept in Zenkutsu Dachi executand Gedan Barai si spune : Jodan -zuki, apoi incepe atacul.
 9. In momentul atacului, Uke( Aka ) va pasi in spate cu piciorul drept in Zenkutsu Dachi blocand Age Uke + contra-atac Gyaku-Zuki Chudan cu Kiai.
 10. Tori va pasi inapoi ( mutand numai piciorul din fata) in pozitia Zenkutsu Dachi executand Gedan Barai.
 11. Uke va pasi in fata ( mutand numai piciorul din spate) in pozitia Yoi in Shizentai.
 12. Tori spune : Chudan-zuki, apoi incepe atacul.
 13. Uke va pasi in spate cu piciorul drept in Zenkutsu Dachi blocand Soto Uke + contra-atac Gyaku-Zuki Chudan cu Kiai.
 14. Tori va pasi inapoi ( mutand numai piciorul din fata) in pozitia Yoi in Shizentai.
 15. Uke va pasi in fata ( mutand numai piciorul din spate) in pozitia Yoi in Shizentai.

Ambii concurenti ar trebui sa fie intr-o pozitie asemanatoare cu cea initiala.

PARTEA B : Evaluarea competitiei de Ippon Kumite

Note generale:

 1. Aka ataca intotdeauna primul.
 2. Sistemul de decizie va fi la stegulete ( Kohaku Hoshiki).

Criterii de avaluare pentru Tori:

 1. Atitudine corecta in luarea pozitiei initiala , salut corect, respectarea adversarului, postura.
 2. Pregatirea pentru atac : obtinerea distantei corecte, Yoi, pasirea in spate cu vigoare in Zenkutsu Dachi/ Gedan Barai, anuntarea atacului cu putere, clar , fara graba, concentrarea asupra momentelor de slabiciune ale adversarului pentru a porni atacul, contactul vizual.
 3. Timingul corect al atacului : sincronizarea brat/picior, forma corecta a pozitiilor( lungime, latime), pozitia piciorului, a genunchilor, piciorul din spate intins, hikite/ hikiasi corect.
 4. Nota: piciorul din fata a lui Tori trebuie sa ajunga in interiorul genunchiului din fata a lui Uke
 5. Distanta corecta a atacului : nu trebuie sa existe contact fizic asupra tintei.
 6. Jodan = chiar sub nas / barbie
 7. Chudan = plexul solar.
 8. Spirit , Zanshin, Kime , Atitudine.

Elemente interzise:

 1. Simularea unui atac pentru a forta adversarul sa reactioneze necorespunzator si apoi atacarea acestuia
 2. Alungirea corpului si a tehnicii spre adversar sau denaturarea pozitiei picioarelor.
 3. Atacul trebuie sa se faca spre inainte si nu in lateral.
 4. Atacuri prea puternice sau care „cauta” adversarul pentru a-l lovi, presarea mainii care blocheaza dupa finalizarea atacului.
 5. Retragerea bratului care ataca.
 6. Contactul intentionat sau tehnici necontrolate.

Criterii de avaluare pentru Uke

 1. Atutudine corecta: in luarea pozitiei initiala , salut corect, respectarea adversarului, postura.
 2. Pregatirea pentru blocaj: relaxat si concentrat asupra adversarului, minte limpede, postura pregatita si echilibrata, fara miscari in plus.
 3. Timingul corect al blocajului: sincronizarea brat/picior, bratul care blocheaza sa intalneasca atacul adversarului corect si eficient, miscarea bratului pe traiectoria corecta. Pozitia trebuie sa fie corecta, in echilibru, fara a se apleca spre inainte sau inapoi.
 4. Distanta corecta a blocajului: pasirea fara a aluneca si/sau pozitionarea incorecta a corpului/piciorului pentru a evita atacul, distanta prea mare sau mica pentru a bloca corect. A se avea in vedere distanta corecta si a contra-atacului de Gyaku-Zuki Chudan. Concurentul nu trebuie sa se aplece pentru a ajunge in tinta cu contra-atacul si nici nu trebuie sa loveasca corpul oponentului.
 5. Spirit , Zanshin, Kime , Atitudine.

Elemente interzise:

 1. Simularea unei miscari pentru a forta adversarul sa reactioneze necorespunzator sau miscarea inaintea atacului.
 2. Alungirea corpului si a tehnicii spre adversar sau denaturarea pozitiei picioarelor.
 3. Blocajul trebuie sa se faca pe traiectoria corecta si nu in lateral.
 4. Blocaje care sunt prea puternice sau prea alungite pentru a atinge tinta.
 5. Contactul intentionat sau tehnici necontrolate.

 A se avea in vedere prezenta / lipsa Kiai-ului.

 

Modalitatea de selectare a sportivilor si a echipelor pentru Campionatele

Mondiale SKDUN si Campionatele Europene SKDUN

In probele Individuale

 1. Se va face un ranking pentru fiecare sportiv la fiecare proba. Rankingul se va face in urma rezultatelor de la Campionatul European, Campionatul Mondial, Campionatul National Individual, Cupa Romaniei si participarea in cantonamentul anual al lotului national SKDUN. Sportivii cu punctajul cel mai mare se vor califica. Se va tine cont ca la fiecare categorie unde este necesara selectia sa ramana cel putin 2 locuri disponibile pentru calificare.
 2. La categoriile unde sportivii inscrisi depasesc numarul de locuri disponibile, excluzand pe cei calificati conform punctului 1, selectia va fi facuta de catre o echipa formata din 5 persoane, prin targere la sort, formata din arbitrii si antrenori desemnati de catre conducerea departamentului
 3. La selectie sportivii vor executa un kata din lista celor impuse in tururile preliminare, conform grupei de grad si varsta din care fac parte

 

In probele de Kata echipe

 1. Echipele care au obtinut medalie la precedentul campionat desfasurat cu 6 luni in urma (European sau Mondial) sunt automat calificate daca isi pastreaza grupa de varsta. Daca ambele echipe au obtinut medalie, doar echipa care a iesit inaintea celeilalte va fi calificata.
 2. Echipa este formata din 4 sportivi/sportive (3 titulari + 1 rezerva) la masculin si feminin, rezerva putand inlocui unul dintre titularii de la precedentul campionat (mondial sau european, desfasurat cu 6 luni in urma)
 3. In cazul in care intr-o echipa calificata unul dintre titulari nu mai participa (Exemplu: se accidenteaza, sau trece la o grupa superioara de varsta, etc), echipa astfel calificata este obligata sa participe cu cei doi titulari + rezerva mentionata anterior. In caz contrar va trebui sa participe la selectie. In cazul in care nu participa la selectie, insa la campionat va participa cu o alta rezerva drept titular, echipa va fi penalizata si va fi obligata sa intre la selectie la urmatoare doua editii, chiar daca au obtinut un rezultat calificabil direct
 4. Rezerva trebuie anuntata la precedentul campionat ca sa poata fi luata in consideratie, in caz contrar echipa nu se va considera calificata
 5. La selectie echipele vor executa un kata liber ales din lista celor permise, conform grupei de varsta din care fac parte. Daca spre exemplu: o echipa va avea in componento o centura albastra, va face kata conform centuri albastre. In caz de egalitate nu se poate repeta kata!

 

In probele de Kumite echipe

 1. Selectia va fi facuta de catre antrenorul principal, si va fi anuntata in ziua concursului pe echipe
 2. Se va tine cont de experienta competitionala (rezultatele la precedentele campionate mondiale sau europene iar dupa caz si la precedentele campionate nationale), de forma de moment (rezultatele obtinute la probele individuale de la campionatul in cauza) si de prezenta la actiunile lotului national (stagii si seminarii)

REGLEMENTARI DIVERSE

Toti antrenorii/instructorii sunt obligati sa participe cel putin la unul dintre stagiile organizate de catre Departament in vederea actualizarii cunostintelor ce tin de exercitarea profesiei de antrenor/instructor, de modificarile sau completarile aparute in regulamentul de organizare sau de arbitraj al departamentului, de a lua parte la deciziile ce se iau si/sau de a propune masuri, metode, schimbari, imbunatatiri pentru dezvoltarea si buna desfaurare a activitatii si competitiilor.

Accesul in sala de concurs se va face numai in baza ecusonului obtinut in urma participarii la aceste stagii si in urma vizei obtinute pentru unul respectiv. Ecusoanele vor fi pentru antrenori/instructor si insotitori. Antrenorii, instructorii si insotitorii au obligatia de a participa la stagiile amintite. Antrenorii si instructorii au drepturi depline in tipul competitiei; de a da sfaturi, de a depune contestatii etc. Insotitorii au dreptul doar de a organiza o anumita echipa, de a conduce sportivii la suprafetele corespunzatoare, de a-i ajuta cu echipamentele.

Contestatiile vor fi sesizate doar de catre antrenor/instructor. Analiza video a contestatiilor se face la masa oficiala de catre Sefului Arbitrilor in prezenta antrenorilor sportivilor care participa la meciul respectiv. Decizia va fi comunicata acestora si este definitiva.

In cazul in care unui antrenor i se resping doua contestatii/ competitie, acesta nu mai are dreptul sa depuna o alta contestatie. Evidenta va fi tinuta de catre secretariatul competitiei.

Taxa de contestatie este reglementata la nivel de federatie si se regaseste in tabelul cu taxe si vize anuale

 

Siteul foloseste cookie-uri pentru numărarea vizitatorilor, comentarii mai rapide și alte îmbunătățiri. Vă rog să fiți de acord cu utilizarea lor. Nu colectez date personale în afara celor fără de care serverul și blogul nu pot funcționa. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close